Entreeopleiding

Een Entree deelnemer vindt het leuk om met collega’s samen te werken, houdt ervan om praktisch bezig te zijn en kan goed, nauwkeurig en volgens afspraak werken. Een deelnemer aan de Entree opleiding wordt opgeleid om zijn leidinggevende te assisteren met verschillende werkzaamheden. Veel van de klussen die de deelnemer doet, komen vaak terug. De deelnemer voert onder begeleiding zelfstandig de taken uit. 

Wat is een Entree opleiding?

De Entree opleiding is een praktijkgerichte mbo opleiding op niveau 1. Je gaat aan het werk als assistent onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert allerlei vaardigheden, die je nodig hebt als je later in een bedrijf gaat werken.

Onderwijssoort: middelbaar beroepsonderwijs
niveau: assistentopleiding (1)
Leerweg: bol
Duur: 1 jaar

De opleiding duurt 1 jaar. Tijdens deze opleiding kies je één van de uitstroomrichtingen (profielen). Het geeft dus niets als je bij de start nog niet precies weet welke richting je op wilt. Binnen UNIK bieden wij alleen de zogenaamde BOL opleiding aan.

BOL leerweg (leren en bpv)

Deze opleiding volg je bij UNIK mbo onderwijs. Je gaat naar school en doet je praktijkervaring op tijdens je zogenaamde bpv (beroepspraktijkvorming).

Wat kun je met het Entree diploma?

Na de Entree opleiding krijg je een diploma op niveau 1. Daarmee kun je mogelijk doorstromen naar het beroepsonderwijs (niveau 2) of je kunt gaan werken.

Wat leer je?

De Entree opleiding leidt je op tot assistent. Door het volgen van lessen, het maken van opdrachten en werken op de bpv plek, werk je aan het ontwikkelen van jouw kennis, vaardigheden en (beroeps)houding.

Waaruit bestaat het onderwijsprogramma?

In een beroepsopleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn activiteiten die je in jouw beroep moet uitvoeren en die steeds weer terugkomen. Iedere kerntaak bestaat weer uit werkprocessen. Dat zijn de stapjes die bij de (kern) taak horen. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over kennis, vaardigheden en een bepaalde (beroeps)houding.

Beroepsopleidingen en dus ook de Entree opleiding, bestaan uit 3 onderdelen:

  • Het basisdeel
  • Het profieldeel
  • Het keuzedeel

Welke profieldelen biedt UNIK mbo onderwijs aan?

  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent verkoop/ retail
  • Assistent logistiek
  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent plant of (groene) leefomgeving

Voor meer info: OER+ kwalificatiedossier