Frequently Asked Questions

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de UNIK mbo onderwijs. Deze FAQ zal geregeld worden geactualiseerd. Mocht je vraag in de lijst ontbreken, dan kun je deze stellen door een mail te sturen naar info@unikonderwijs.nl.

Waarom is UNIK mbo onderwijs opgericht?

Omdat er in de regio Limburg grote behoefte is aan de mbo-niveau 1 opleiding ENTREE

Wat is de doelgroep van UNIK mbo onderwijs?

De doelgroep is jongeren die een individueel traject volgen en voldoende motivatie bezitten om een erkend mbo-niveau 1 diploma te halen. Een mbo-niveau 1 diploma ENTREE  geeft deelnemers een betere kans om aan het werk te komen. De betere examendeelnemers kunnen zelfs doorstromen naar mbo-niveau 2.

Is UNIK mbo onderwijs uniek?

Een ENTREE-opleiding is niet uniek. Een opleider die ENTREE aanbiedt en zich specialiseert in jongeren met leer- en/of gedragsproblemen is wel uniek. Dus UNIK mbo onderwijs is uniek.

Is UNIK mbo onderwijs een onderdeel van een bestaand ROC?

Nee, wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en hebben geen juridische band met een ROC of een andere school.

Hoe oud moet je zijn om in te stromen in de ENTREE-opleiding?

In het jaar dat je examen doet moet je op 1 augustus 16 jaar of ouder zijn.

Mag je niet instromen, bijvoorbeeld als je 14 jaar oud bent?

Nee, dat mag wettelijk niet. ( je moet 16 jaar zijn op het moment van examinering). De reden van deze leeftijdsgrens heeft o.a. met de beroepspraktijkvorming (stage) te maken die jij gaat volgen in een echt leerbedrijf.

Mijn vriend heeft het niet naar zijn zin op een ROC in de buurt en wil overstappen naar UNIK mbo onderwijs. Kan dat?

Niet iedereen is zomaar welkom. Potentiële deelnemers volgen vaak een maatwerktraject waarbij onderwijs en zorg worden gecombineerd of zijn uitgevallen in het reguliere MBO onderwijs, en passen bij het onderwijsconcept van UNIK mbo onderwijs. Altijd geldt dat er een intakegesprek zal plaatsvinden. Afhankelijk daarvan wordt beslist of je wordt aangenomen.

Waarom wordt de ENTREE-opleiding alleen in de BOL-variant aangeboden en niet in de BBL?

Twee redenen:

1. In de BOL-opleiding zijn deelnemers wettelijk welkom vanaf zestien jaar. Dat geldt niet voor de BBL-opleiding, daarvoor moet je ouder zijn. De doelgroep die UNIK mbo onderwijs wil bereiken, zijn jongeren vanaf 16 jaar die gemotiveerd zijn om een diploma te behalen.

2. In een BBL-opleiding gaat de deelnemer een dienstverband aan met een werkgever. De deelnemer krijgt dan ook salaris. Een BBL-opleiding is ‘werkzwaar’. UNIK mbo onderwijs denkt dat ‘onze’ doelgroep nog niet klaar is om als een volwaardige werknemer te functioneren. Het is veel meer een leertraject dan een werktraject en daar past de BOL-opleiding beter bij. Een BOL-opleiding is ‘schoolzwaar’. Dat past in de ogen van UNIK mbo onderwijs beter bij de ontwikkeling van de deelnemer.

Zijn er binnen de ENTREE-opleiding ook studierichtingen?

Ja, je kunt binnen de ENTREE-opleiding kiezen voor één van de volgende varianten:

  • Assistent bouwen en onderhoud
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent logistiek
  • Assistent verkoop/retail
  • Assistent plant of (groene) leefomgeving

Elke variant wordt afgesloten met een kennisexamen, een examen Nederlands en Rekenen (AMN), en een Praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt ook wel Proeve van Bekwaamheid genoemd.

Krijgt de deelnemer bij voldoende resultaat, na afloop van de opleiding, een erkend diploma?

Ja, als de examens zijn behaald, ontvang je het mbo-niveau 1 diploma ENTREE. De erkenning staat onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs.

Nemen jullie zelf de examinering af?

Nee, daarvoor huren wij externe examinatoren of assessoren in.

Ik wil de ENTREE-opleiding wel doen maar heb niet veel zin in Nederlands en rekenen. Is dat een probleem?

Ja, van iedereen die de opleiding ENTREE volgt, wordt verwacht dat hij/zij ook examen doet in Nederlands en rekenen. Hier is geen uitzondering op mogelijk.

Wie controleert UNIK mbo onderwijs?

Wij worden gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. Daarnaast hechten wij grote waarde aan onze eigen kwaliteitszorg waarmee wij grip op onze kwaliteit hebben.

Wordt dit diploma ook erkend door het Ministerie van Onderwijs?

Ja.

Kun je met het ENTREE-diploma ook instromen in een mbo-niveau 2 opleiding?

Ja.

Kun je ook andere opleidingen volgen bij UNIK mbo onderwijs?

Wij starten met het aanbieden van de ENTREE-opleiding. In de toekomst willen wij eventueel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een niveau 2 opleiding aan te bieden.

Wat is een extraneusregeling? Kom ik daar voor in aanmerking? Hoe ziet een traject bij UNIK mbo onderwijs eruit in samenwerking met een externe partij?

UNIK mbo onderwijs wil kwalitatief goed onderwijs bieden in samenwerking met externe partijen. Hierin staat maatwerk voorop. In samenwerking met een externe partij wordt onderwijs aangeboden passend bij de jongere. Wanneer de jongere klaar is om examen te doen wordt de extraneusregeling ingezet. Dit vormt dus een sterke combinatie tussen begeleiding in onderwijs en werkervaring richting een Entree examen.

Waarom doen jullie de extraneusregeling in samenwerking met externe partijen zoals een zorginstelling?

Het reguliere aanbod is niet voor elke jongere passend. Wij denken dat er jongeren zijn die gebaat zijn bij een intensieve samenwerking tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.  Jongeren die baat hebben bij een school waar maatwerk mogelijk is.

Hoeveel lesuren heeft de extraneusopleiding?

Bij de extraneusopleiding wordt alleen examen gedaan volgens het examenplan. Deze examens worden in overleg afgenomen. Het lesprogramma zal door de samenwerkende partij worden aangeboden.

Samen met de samenwerkende partij wordt toegewerkt naar een succesvol examentraject.

Is BPV verplicht? Kan ik ook een diploma behalen als ik geen BPV gedaan heb?

Nee, wij hechten eraan dat elke deelnemer ook daadwerkelijk BPV doorloopt. Dit blijkt in de praktijk heel leerzaam en draagt bij aan de ontwikkeling van de deelnemer.

Wat zijn de kosten voor de ENTREE-opleiding?

De hele opleiding ENTREE (BOL) gedurende 1 jaar inclusief examinering kost € 3.000.

De kosten voor het examentraject worden in onderling overleg met de samenwerkende partij bepaald. Binnen de reguliere bekostiging kunnen er 2 herexamens plaatsvinden. Elk volgend herexamen kost € 150.

Krijgt UNIK mbo onderwijs ook subsidie van het Ministerie van Onderwijs?

Nee, wij zijn een niet bekostigd instituut en ontvangen geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Wel proberen wij bij lokale overheden gelden vrij te krijgen voor onze doelgroep.

Als je aangemeld bent, ben je dan direct aangenomen voor de ENTREE-opleiding?

Nee, met elke potentiële deelnemer volgt een intakegesprek. Ook zal er altijd overleg volgen met de samenwerkende partij waar de leerling is ingeschreven.

Ik kan niet wachten om me aan te melden. Hoe doe je dat?

Eenvoudig: stuur een mailtje naar: info@unikonderwijs.nl